Blodtryk målt hjemme er mindst 5 mmHg lavere end hos lægen.

En stor del af de patienter, der diagnosticeres med mild hypertension ved konsultationsmåling har white coat-hypertension, det vil sige, at deres blodtryk er påvirket af at være hos lægen. Måling af hjemme-blodtryk friholder således en betydelig mængde personer for at få en diagnose, de ikke har.

Der er dokumentation for, at både døgn- og hjemme-blodtryksmåling har væsentlig bedre reproducerbarhed og forudsiger kardiovaskulære hændelser mere præcist end konsultationsblodtryksmåling. Blodtryk målt i konsultationen er ikke i dag den optimale metode til at stille diagnosen hypertension, ligesom der måske kan opnås bedre behandlingskontrol med de andre to metoder.

Det gennemsnitlige hjemmeblodtryk er ca. 5/5 mmHg lavere end konsultationsblodtryk. Jo højere blodtryk desto større forskel, mens der ved lave blodtryksværdier (<130/80 mmHg) er bedre overensstemmelse.

Automatiske blodtryksapparater som betjener sig af enten auskultatoriske eller som oftest oscillometriske teknikker bør anvendes. Pålideligheden af apparaterne er stærkt afhængig af modellen, hvorfor der internationalt er opstillet veldefinerede krav til afprøvning og godkendelse. Kun godkendte apparater som f.eks. Seagull blodtryksapparat BHS  bør anvendes til gennemførelse af hjemmeblodtryksmålinger. Til apparaterne skal anvendes blodtryksmanchetter, som passer til det anvendte apparat, og som passer til brugerens arm. Kun apparater med indbygget hukommelse for de gennemførte målinger bør anvendes. Dette skyldes en veldokumenteret fejlkilde ved selvrapportering af de målte værdier – hyppigst i form af angivelse af lavere værdier end de målte.

Kilde: Hjemmeblodtryksmåling i klinisk praksis, Dansk Selskab for Almen Medicin

Af Anni Waldstrøm, Seagull Aps

Skriv et svar