Når du skal bruge et blodtryksapparat som professionel stiller det skrappe krav til apparatet.

Sundhedsstyrelsen har opstillet nogle krav, som skal være opfyldt. Ligeledes har du selv nogle præferencer og behov, som vi håber er gjort tydelige.

Det første valg er om apparatet skal være automatisk eller om du foretrækker et manuelt: